Breaking News

Ccleaner

Үйлдлийн систем Windows 98/2000/XP/Vista/7

Татах (3.3 MB)

Гадаад серверээс татах

Ccleaner – нь түр болон ашиглалтгүй файлуудыг устгаж, хатуу дискэн дээр  сул зай гаргадаг. Энэ нь таны үйлдлийн систем хурдан ачаалагдах боломжтой болно. Хамгийн гол нь Ccleaner нь энэ бүхнийг  маш хурдан хийдгээрээ бусад адил төрлийн программаас ялгаатай.

Үндсэн боломжууд:
• Таны компьютерыг цэвэрлэдэг.
• Түр болон Лог файлуудыг устгаж, сагсыг цэвэрлэнэ.
• Дараах программуудын түр файлуудыг устгана. Firefox,Opera, Media Player, eMule, Kazaa, Coogle Toolbar, Netscape, Office XP, Nero, Adobe Acrobat, WinRAR,WinAce, WinZip
• Суурин реестрын зохицуулагч болон редактор нь ашиглагддаггүй болон хуучин жагсаалтын бичлэгүүдийг устгадаг.
• Жагсаалтын нөөц хуулбар бий болгох боломжтой.
• Үйлдлийн систем ажиллаж эхлэхэд ачаалагдсан программуудын жагсалтыг хянадаг.

Жич: Ccleaner – ийн журмаар 1.27.260 хувилбараас эхлээд Yahoo Toolbar суурилагдана. Ийм юм болохоос сэргийлж, Ccleaner-ийг суурилуулах үедээ зохих тэмдгэлгээг / √ / арилгахад л хангалттай. Yahoo Toolbar нь мөн basic болон slim хувилбарыг агуулдаггүй.

Сэтгэгдэл байхгүй

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл *

Нэр *