Газарзүйн Мэдээллийн Системийн Өдөр (GIS DAY)

  

"Газарзүйн Мэдээллийн Системийн Өдөр (GIS DAY)" ӨДӨРЛӨГИЙН УРИЛГА ХӨТӨЛБӨР

"Газарзүйн Мэдээллийн Системийн Өдөр (GIS DAY)" ӨДӨРЛӨГИЙН УРИЛГА ХӨТӨЛБӨР

АНУ-ын Үндэсний газарзүйн нийгэмлэг нь 1987 онд санаачлан ерөнхий боловсролынсургууль, сургалт, эрдэм шинжилгээний байгууллага, их дээд сургуулиуд болон бусадбайгууллагуудын дунд анх зохион байгуулсан. Түүнээс хойш жил бүрийн 11-р сарын 3 дахь долоо хоногийн Лхагва гариг бүрийг Газарзүйн мэдээллийн систем (ГМС)-ийн өдөр (GIS day) АНУ-ын хэмжээнд тэмдэглэж ирсэн. 


1998 оноос эхлэн дэлхий нийтээр харин Монгол улсад 2009 оноос эхлэн уг өдрийг тэмдэглэн явуулж байгаа бөгөөд жил бүр өөр өөр агуулга онцлогтойгоор зохион байгуулсаар ирсэн.