Breaking News
                 Програмын нэр                                          
Зураг CDex 1.51
Бараг бүхий л ховор кодекуудыг агуулсан CD хөрвүүлэгч програм юм. Ховор байдаг LAME MP3, MP2, APE, WMA, VQF, FAAC зэргийг дэмжинэ.