Breaking News

Symantec Backup Exec System Recovery 2010

Үнэ 1 жил: 1500$, 2 жил: 1800$, 3 жил: 1900$
Үйлдлийн систем Windows 2000/XP/Vista/Windows 7

Үнийн санал хэвлэх

Таны бизнест зориулсан найдвартай нөөцлөх, сэргээх програм хангамж юм. Маш хялбараар таны дата-г хамгаалж, дискний багтаамж болон файлуудыг цэгцлэх зардлыг багасгана. Нөөцлөх үйл ажиллагаа нь файлуудыг давхардахаас сэргийлэх NetBackup PureDisk технологийг ашиглаж, архивлах үйл ажиллагаа нь powered by Symantec Enterprise Vault-ийг ашигладаг.

Backup Exec 2010 нь Windows орчны Windows 7, Windows Server 2008 R2, Hyper-V R2 and Exchange 2010 программуудтай сайн зохицож ажилдаг бөгөөд таны өмнө нь ашиглаж байсан Windows орчны програмуудыг ч эхний өдрөөс эхлэн мөн адил хамгаална. Програм хангамжуудын гэмтэл, тохирохгүй програм суулгалтаас үүсэх бизнесийн сул зогсолтыг хамгийн хялбараар богино хугацаанд арилгана. Windows орчны Exchange, SQL, SharePoint, Active Directory гэх мэт програмууд, VMware болон Microsoft Hyper-V гэх мэт виртуал орчныг хэдхэн хоромын дотор хялбараар сэргээнэ.
Мөн Backup Exec нь төвлөрсөн удирдлагын системээр таны бизнесийн салбаруудын алсын зайд байгаа серверүүд, ажлын компьютерүудийн дата-г төв оффис дээрээсээ төвөггүй нөөцлөж авах боломжтой. Мөн төвөггүйгээр Windows болон UNIX, Linux, MAC, болон NetWare системүүд болон алсын зайд буй Linux серверүүдийг удирдах, дата-г нөөцпеж болно. Ерөнхийдөө Backup Exec нь хялбар аргаар мэдээллийн бааз, дата-г хамгаалах стратег™ бөгөөд танд их дата-г бага хэмжээнд хадгалж нөөцлөхөд туслана. Энэ нь таны цаг хугацаа, мөнгийн хэмнэнэ.

Symantec NetBackup™ 7
Symantec NetBackup нь хэрэглэгчдээ хэрхэн үр ашигтагаар ашиглах болон үр дүнтэйгээ мэдээлэлээ нөөцлөх ба буцаан сэргээхийн тулд дараах бүтээгдэхүүнийг танилцуулж байна. Энэ нь дээд зэрэглэлийн үр ашигт араар ажиллах, онлайнаар нөөцлөх, хэрэглээний програм дахь бизнесийн чухал мэдээлэлийг сэргээх, мэдээлэлээ нөөцөлж авах, сүлжээний орчинд мэдээлэл нөцөлж авах ба сэргээх болон өндөр зэрэглэлийн мэдээлэлийн хамгаалалт ба системын түвшинд бүрэн сэргээх боломжтой.
Хэрэглээний програмууд болон олон тооны нийлмэл өгөгдлийн сангийн програм хангамжийн нэгдсэн удирдлага. Их хэмжээний мэдээлэл нөөцөлж авахыг багасгах.
SAN дээр суурилсан нөөцүүдийг хамгийн үр дүнтэйгээр оптимизацми хийх. SAN дээр суурилсан нөөцүүдийг хялбар аргаар удирдах ба буцаан сэргээх.
Виртуаль машин хамгаалалт ба сэргэлт. Нөөцлөх хугацаа багасгах болон сэргээхийг цөөрүүлэх.
Нөөцлөх цагийн хувиар ба уяан хатан байдал. Цагийн хувиарийн дагуу, хүний оролцоогүй автомат байдлаар ,гар аргаар.
 
Backup Exec Agent for Microsoft Hyper-V
Шинэ Backup Exec 2010 Agent for Microsoft Hyper-V нь хязгааргүй тооны Windows Server 2008 R2 дээр нэвтэрж ажиллаж буй виртуал зорчигчид, windows-ын програмууд, серверүүдийг ганцхан агентаар шийддэг. Backup Exec 2010 нь хувийн виртуал файлууд болон хавтасуудыг хурдан сэргээж чаддаг ба нэг үйлдэлээр файлуудыг нөөцөлдөг. Энэ нь цаг хугацаа, дискний багтаамж, олон давхар үйлдэлүүдийг алга болгоно.
► Нэг үйлдэлээр бурэн хэмжээний нөөцлөх үйл ажиплагааг виртуал систем болон биет системүүд дээр хийх боломж
► Windows-ийн дата хамгаалалт нь Windows Server 2008 Hyper-V systems R2 болон
LiveMigration-ийг бүрэн хамгаална,
► Хязгааргүй тооны Windows виртуал системийг ганц агентаар хамгаална.
Backup Exec Agent for VMware Virtual Infrastructures
Шинэ Backup Exec 2010 Agent for VMware Virtual Infrastructures нь дискнээс диск, дискнээс tape рүү дата-г хамгаалж, VMware виртуал систем бопон биет системүүдийг уян хатан удирдлагаар хамгаапна.
► Хязгааргүй тооны VMware виртуал системийг ганц агентаар хамгаална
► Нөөцлөх програм нь виртуал систем болон биет системууд болон тэдний дискүүдийг бүрэн хамгаалж, нөөцлөнө
► VMware Consolidate Backup (VCB) болон vStorage нь нөөцлөх, сэргээх үйл ажилпагааг дээд цэгт нь хүргэнэ.

NetBackup Standard Client
Мэдээлийн давхардлаас сэргийлэх, Bare Metal Restore, хэрэглэгчийн нууцлал зэрэг үндсэн функцийг агуулна. Энэ нь мэдээлэл агуулагдаж буй сервер.хэрэглээний програм, өгөгдлийн сан дээрээ байрлах ба аюулгүй байдлын үүднээс болон сэргээх процесст өгөгдлөө авахын тулд NetBack Server лүү өгөгдлөө хадгална.
Мэдээлэл давхардахаас сэргийлэх
Netbackup нь remote сайт, data center болон виртуаль орчинд мэдээлэл давхардахгүй талаар сэргийлсэн болно.
► Client deduplication — санах ойн, процессор, оролт гаралтын төхөөрөмжүүд
гэх мэтчилэн системийн нөөцийг идэж буй илүүдэл өгөгдөлийг устгах.
► Media server deduplication — нэг болон хэд хэдэн NetBackup сервер дээр агуулагдаж болон бөгөөд 80% хүртлэх хувиар нөөцийн хэмжээг багасгана.
Bare Metal Restore
Системыг сэргээхэд зөриулагдсан бүхий л төрлийн шийдэлийг өртөө агуулсан тэр тусмаа сүлжээний орчинд (хатуу дискгүй), цагийн хуваарийн дагуу системыг сэргээх ба хатуу дискний тохиргоо. Энэ функц нь платформ хамаарахгүй ойролцоогоор 15 с дотор хүрэн системыг сэргээх чадалтай. Өгөгдөлөө клиент сервер хоёрын хооронд дамжуулахдаа болон хадгалахдаа өндөр ээрэглэлийн нууцлалтай шифэрлэсэн байдлаар дамжуулж хадгална. Шифэрпэхийн тулд 128 битийн, 256 битийн гэж мэтчилэн төрөл бүрийн апгоритм бопон аргачлал ашигладаг.
Сэтгэгдэл байхгүй

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл *

Нэр *