Breaking News

Cad2Google

Үнэ
Үйлдлийн систем Windows 7/10

Үнийн санал хэвлэх

 Иргэд ялангуяа нийслэлд кадастрын зургийн солбицлоо Google map дээр оруулах (*.kml), Google earth-ээс авсан солбицлыг кадастрын зураг дээрээ давхцуулах хүсэлтэй байдаг ч тэр бүр солбицлоо хөрвүүлж ашиглаж чаддаггүй. Тэгвэл энэ асуудлыг тань хялбар шийдэх зорилгоор Cad2Google хэрэгслийг хүргэж байна
Сэтгэгдэл байхгүй

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл *

Нэр *