ethOS 1.2.9 үйлдлийн систем 16gb USB 3.0 хамт

ethOS 1.2.9 хувилбар Etherium олборлоход зориулсан хамгын сүүлийн үеийн linux үйлдлийн систем 16Gb flash диск дээр урьдчилан суулгасан. 2018.01.05 нд гарсан шинэ хувилб ...