Breaking News

Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтад бэлтгэх онлайн сургалт


Өдөр

Цаг

Cургалтын хөтөлбөр

Багш

Хугацаа

1

19:00

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг мэргэшлийн сонгон шалгаруулалтад бэлтгэхэд анхаарах зүйлс, сургалтын үйл ажиллагаа

Н.Чадраабал

1 цаг

20:00

Хуулийн 60  асуулттай тест бөглүүлэх /1 тест 60 минут/ сорилийн дадлага хийнэ

Г.Сүрэнтамжид

1 цаг

21:00

Хуулийн 60  асуулттай тест бөглүүлэх /1 тест 60 минут/ сорилийн дадлага хийнэ

Г.Сүрэнтамжид

1 цаг

2

19:00

Үндсэн хууль түүний зохицуулалт

Н.Чадраабал

1 цаг

20:00

Монгол хэлний ярианы болон бичгийн чадвар сорилийн дадлага хийнэ

Ж.Энхжаргал

1 цаг

21:00

Монгол хэлний ярианы болон бичгийн чадвар сорилийн дадлага хийнэ

Ж.Энхжаргал

1 цаг

3

19:00

“Төрийн албаны тухай хууль” Төрийн алба хуулиар зохицуулагдсан нийгмийн харилцаа мөн

Н.Чадраабал

1 цаг

20:00

Мэдээлэл Технологийн  сорилийн дадлага хийнэ

М.Дөлгөөнбаатар

1 цаг

21:00

Хуулийн 60  асуулттай тест бөглүүлэх /1 тест 60 минут/ сорилийн дадлага хийнэ

Г.Сүрэнтамжид

1 цаг

4

11:00

Хуулийн 60  асуулттай тест бөглүүлэх /1 тест 60 минут/ сорилийн дадлага хийнэ

Г.Сүрэнтамжид

1 цаг

12:00

Хуулийн 60  асуулттай тест бөглүүлэх /1 тест 60 минут/ сорилийн дадлага хийнэ

Г.Сүрэнтамжид

1 цаг

13:00

Дүн шинжилгээ хийх чадвар, сэтгэхүйн чадамж / логик сэтгэлгээ-IQ / сорилийн дадлага хийнэ

Ю.Базарханд

1 цаг

Сэтгэгдэл байхгүй

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл *

Нэр *