Breaking News

Гео-мэдээлэл (Geo-data)

 
"Гео-мэдээлэл (Geo-data)" Вэб-ГМС-ийн хуудас (сервэр)

"Гео-мэдээлэл (Geo-data)" Вэб-ГМС-ийн хуудас (сервэр)


Монгол улсын Засгийн газар Нидерландын вант улсын Засгийн газар хоорондын хамтын ажиллагааны хүрээнд, шинэ түншлэлийг бий болгох, манай улсын тогтвортой хөгжлийн болон байгаль орчныг хамгаалгах зарчмдууыг нэгтгэх, улмаар нийгмийн амьдралын нөхцлийг сайжруулах зорилгоор 2006 оны 12-р сараас "Байгалийн нөөцийн Менежментийн Үндэсний Гео-мэдээллийн Төв (NGIC)" төсөл үйл ажиллагаагаа эхэлсэн юм. Энэ төслийн нэг бүрэлдэхүүн хэсэг болох "Байгалийн нөөцийн Гео-өгөгдөл, мэдээллийн Менежмент" хэсгийн мэргэжилтэнгүүд монгол анх удаа нээлттэй эх үүсвэр бүхий оронзайн мэдээллийн ГМС-ийн анхны монгол "Вэб-ГМС-ийн хуудас" буюу серверийг туршилтын журмаар ажиллуулж эхэлсэн байна.

 


Энэхүү хуудсанд:
  • Монголын орны засаг захиргааны болон газарзүйн мэдээллийн үндсэн сан
  • Байгаль орчны Статистикийн мэдээллийн сан
  • Орон зайн мэдээллийн сангийн мета өгөгдлийн сангийн тухай
  • Түймрийн мэдээллийн сан
зэрэг нилээн томоохон бас хэрэгтэй мэдээллүүдийг оруулсан байна.

Хаяг: http://geodata.mne-ngic.mn/

Эх сурвалж: Гео-мэдээлэл блог
1 сэтгэгдэл

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл *

Нэр *